Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайських дій з боку адвоката

Коментують юристи Moneyveo

Адвокат зобов’язаний діяти у межах повноважень, наданих йому клієнтом. Є певний алгоритм дій на випадок, якщо ви заплатили адвокату за допомогу у врегулюванні питань, пов’язаних із простроченою заборгованістю за кредитним Договором, але адвокат не виконав свої зобов’язання.

Пропонуємо 2 варіанти захисту та відновлення порушеного права

Варіант 1. Зверніться до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на невиконання або неналежне виконання адвокатом професійних обов’язків (ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Для цього:

 1. У Єдиному реєстрі адвокатів України https://erau.unba.org.ua/ знайдіть інформацію про адресу робочого місця адвоката. Це потрібно для того, щоб розуміти, в який регіон подавати скаргу. Наприклад, якщо робоче місце адвоката – у м. Чернігів, то скаргу потрібно подавати до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області.
 2. Складіть скаргу на дії адвоката. Відповідно до п. 14 Положення «Про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність», заява (скарга) подається у письмовій формі особисто заявником або його представником. У заяві має бути зазначено:
 • найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява;
 • ваше ПІБ, посада, місце роботи (для посадової та службової особи), поштова адреса, а також номер телефону та електронної пошти;
 • ПІБ адвоката, на якого подається скарга, а також його поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, якщо вони вам відомі;
 • опис обставин, якими ви обґрунтовуєте факт наявності у діях адвоката дисциплінарного проступку. При цьому посилаємося на ст. ст. 34, 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 13, 16, 18 «Правил адвокатської етики»; пояснюємо, що адвокат неналежно виконує свої професійні обов’язки та порушує правила адвокатської етики;
 • ваші вимоги: просимо у скарзі притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення;
 • докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується скарга. Якщо не можете надати докази: зазначте факти, які могли б виступити доказовою базою, поясніть, що не можете надати їх самостійно і вкажіть причину. Тут же в заяві зверніться до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з проханням їх витребувати;
 • до заяви додається її копія та копії всіх долучених документів. Ці копії будуть вручені адвокату, щодо поведінки якого подається скарга. Також треба додати копію квитанції про сплату за організаційне забезпечення розгляду заяви. Розмір сплати – один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на день подання скарги. Станом на 01.01.2022 року він становить 2481 грн 00 коп.;
 • заява підписується заявником або його представником із зазначенням дати подання. У разі подання заяви представником, у ній зазначаються ПІБ представника, його поштова адреса, а також номер телефону та адреса електронної пошти. Одночасно із заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
 1. Після того, як скарга написана, подайте її особисто або направте на поштову адресу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, де знаходиться робоче місце адвоката, листом з оголошеною цінністю та описом вкладення.
 2. Збережіть чеки та квитанції відправлення.
 3. Далі чекайте на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.
 4. За результатами розгляду справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийме рішення про притягнення адвоката до відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.

Варіант 2. Є судовий порядок вирішення питання щодо порушеного права клієнта під час надання йому правничої (правової) допомоги адвокатом. Кожна особа, відповідно до ст. 4 Цивільно процесуального кодексу України, має право звернутися з позовом до суду, щоб захистити свої порушені, невизнані або оспорювані права, свободи чи законні інтереси.

Що варто знати при визначенні такого способу відновлення порушеного права:

 1. Позови до фізичної особи (адвоката) пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем його проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем його перебування (місцезнаходження офісу).
  Позови до юридичних осіб (адвокатське бюро) пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ст. 27 Цивільно-процесуального кодексу України).
  Якщо ви звертаєтеся до суду (як споживач послуг, отже правова допомога – надання правових послуг) із позовом про захист прав споживачів – такий позов може пред'являтися також за зареєстрованим місцем вашого проживання чи перебування або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору (ч. 5 ст. 28 Цивільно-процесуального кодексу України).
 2. Що стосується сплати судового збору за подання позову, то правова допомога полягає у наданні правових послуг, тобто ви в такому разі виступаєте споживачем послуг. Відповідно до ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їхніх прав.
 3. У процесі задоволення ваших вимог за позовом, суд одночасно може, на ваше прохання, вирішити питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Радимо вам бути уважними та зваженими у прийнятті рішення щодо звернення за правовою допомогою до адвокатів у вирішенні питання щодо сплати заборгованості за кредитним Договором.

Повернутися до списку
До сплати Меню

Увійти

Особистий кабінет
Увага! Цей веб-ресурс використовує технологію Cookies. Ви можете налаштувати опції свого браузера, якщо не бажаєте отримувати файли Cookies. Детальніше про Cookies в Положенні про конфіденційність